Το πρόγραμμά μας

Στη Δυτική Μακεδονία κάνουμε νέα Αρχή. Με αισιοδοξία και πίστη. Με την πρώτη αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που πιστεύει πραγματικά στο θεσμό. Με σχέδιο, πρόγραμμα και αποφασιστικότητα, αλλάζουμε τον τόπο που ζούμε, πάμε μπροστά. Κάνουμε την περιφέρεια μας τον τόπο, όπου το σήμερα δεν φοβάται το χθες, αλλά συνυπάρχουν, συνεργάζονται και συμμαχούν, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο αύριο. Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας η απόφαση μας είναι μία και μοναδική. Κτίζουμε ενιαία συνείδηση, αποκτούμε κοινό βηματισμό, αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και δυνατότητα, κατακτούμε όλοι μαζί το μέλλον που μας αξίζει.

 Φυλλάδιο - Το πρόγραμμά μας - Aναπτυξιακή και Kοινωνική συμφωνία με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας(PDF) [διαβάστε το στο scribd]

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για να πατάξουμε την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για να πατάξουμε την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ

Η ενδυνάμωση της θέσης του καταναλωτή αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών υποστηριζόμενο από την οργανωμένη δημόσια παρέμβαση αποτελεί θεσμικό αντίβαρο στις αισχροκερδείς δυνάμεις της αγοράς και ενισχύει τον παραγωγικό ανταγωνισμό τιμών και ποιότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.

Συνεχής έρευνα και προσδιορισμός του κόστους παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης αγαθών, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για έναν ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ πηγή υγείας, επικοινωνίας και συλλογικότητας

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για έναν ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ πηγή υγείας, επικοινωνίας και συλλογικότη

Προτεραιότητα σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού.

Στήριξη και ενίσχυση για την κατασκευή κολυμβητηρίων και νέων κλειστών γυμναστηρίων καθώς και την ανάπτυξη ναυταθλητικών κέντρων και του σωματειακού αθλητισμού.

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Επενδύουμε στην ΠΑΙΔΕΙΑ

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Επενδύουμε στην ΠΑΙΔΕΙΑ

Για να εξασφαλίσουμε το αύριο των παιδιών μας, το αύριο των πολιτών μας, το αύριο του τόπου μας.

Επενδύουμε στην Παιδεία για να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό.

Διεκδικούμε:

Ισχυροποίηση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.
Σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
Ειδικό εργαστηριακό σχολικό εξοπλισμό για τα παιδιά με αναπηρία.
Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Νέου Σχολείου.

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για Ποιοτικές Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για Ποιοτικές Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ

Για μας η διεκδίκηση της αναγέννησης και της ολοκλήρωσης του ΕΣΥ, είναι βασική μας προτεραιότητα.

Διεκδικούμε:

Οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών ιατρείων στην έδρα κάθε Δήμου.

Βελτίωση της υποδομής και εξοπλισμός των νοσοκομειακών μονάδων και των κέντρων υγείας της Περιφέρειας.

Κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τις Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του Ι.Κ.Α..

Εκσυγχρονισμός του ΕΚΑΒ. Σταθμοί ΕΚΑΒ σε μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, προμήθεια ασθενοφόρων και σύγχρονου συστήματος τηλεπικοινωνιών.

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για να δημιουργήσουμε ένα ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρχή …Ζουμε Μαζί  - Για να δημιουργήσουμε ένα ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της Δημοκρατίας, δημόσια υποχρέωση και λειτουργία, που διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές υπηρεσίες και δομές αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

Δεσμευόμαστε για μία Περιφέρεια με καθολικό χαρακτήρα, αποτελεσματική και αποκεντρωμένη που να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες των πολιτών και να δημιουργεί κλίμα ασφάλειας και σταθερότητας.
 

Δημιουργία Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής.

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για να δημιουργήσουμε ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για να δημιουργήσουμε ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αξιοπρεπή εργασία για όλους και χωρίς ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, και κανένα κοινωνικό κράτος δεν είναι οικονομικά βιώσιμο χωρίς την πλήρη και αξιοπρεπή εργασία.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής.

Δημιουργία ειδικού προγράμματος ανασυγκρότησης φθίνουσων περιοχών με παρεμβάσεις που θα έχουν ως βασικό αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για μία σύγχρονη διαδρομή στην ΙΣΤΟΡΙΑ και στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για μία σύγχρονη διαδρομή στην ΙΣΤΟΡΙΑ και στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Κάθε γωνιά της Περιφέρειας μας έχει μνημεία της ανθρώπινης δημιουργίας από την Προϊστορική εποχή, τα Αρχαία χρόνια, το Βυζάντιο και τους Νεότερους χρόνους.

Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ευρύ πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς (αρχοντικά, παραδοσιακοί οικισμοί κ.λ.π.), που θα αλλάξει την εικόνα σε πολλές περιοχές του τόπου μας, δημιουργώντας έναν πρόσθετο τουριστικό πόρο.

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για μια ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΣΕΒΑΣΜΟ στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για μια ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΣΕΒΑΣΜΟ στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί χρέος μας στις επόμενες γενιές. Ζούμε σε μια περιοχή πραγματικά ευλογημένη ως προς το φυσικό της περιβάλλον, το οποίο με ευαισθησία οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Για μας ο αέρας, το φως του ήλιου, το νερό, το φυσικό περιβάλλον δεν μπορούν να είναι αντικείμενα εμπορευματοποίησης και διαπραγμάτευσης.

Δεσμευόμαστε για έργα που θα γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για μια Δυτική Μακεδονία ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί

Σχεδιασμός τουριστικής πολιτικής για την περιοχή, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (φυσικό περιβάλλον – μνημεία), θα συνδέει τους παραγωγικούς τομείς (τοπικά προϊόντα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες), θα δίνει έμφαση σε όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού, με στόχο να γίνει η Δυτική Μακεδονία προορισμός υψηλής ζήτησης όλο το χρόνο.

Πρέπει όλη η Δυτική Μακεδονία να δει τα απτά αποτελέσματα της ορθολογικής και με σεβασμό στο περιβάλλον ανάπτυξης του τουρισμού.

Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ και με Προοπτική ΓΕΩΡΓΙΑ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

image

Βελτιώνουμε τη ζωή στην ύπαιθρο, εξασφαλίζουμε το εισόδημα των αγροτών μας, καταξιώνουμε το αγροτικό επάγγελμα, κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας.

Με βασική πολιτική μας επιλογή την πράσινη ανάπτυξη και με εμπιστοσύνη στον αγρότη της Περιφέρειάς μας, στο μέλλον και στην προοπτική της αγροτικής μας οικονομίας, στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών της πλεονεκτημάτων.

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner