Αρχή …Ζουμε Μαζί - ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ και ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αρχή …Ζουμε Μαζί

Η περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική να είναι το αποτέλεσμα ενός ουσιώδους δημόσιου, κοινωνικού διαλόγου που θα αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα της ανάπτυξης, της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του πολίτη και του τόπου μας.

 

 

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Μακεδονίας δεν θα είναι επαίτης του κράτους. Θα έχει το δικό της αυτόνομο θεσμικό ρόλο, θα λειτουργεί ως έκφραση της τοπικής κοινωνικής δυναμικής, η οποία μπορεί και πρέπει να σχεδιάζει, να διεκδικεί και να υλοποιεί.

 

 

 • Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πάρει αυτό που δικαιούται από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων. Κάθε περιφερειακή ενότητα θα πάρει αυτό που δικαιούται από το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που θα διαχειριστεί η Περιφέρεια.
 • Δημιουργία Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην περιοχή για να καταγράφουμε και να σχεδιάζουμε σωστά, να αντιμετωπίζουμε εγκαίρως τα προβλήματα, να αποτιμούμε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και να απολογούμαστε στους πολίτες με πραγματικά στοιχεία. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
 • Κάθε έργο, κάθε παρέμβαση θα αξιολογείται σε σχέση με το αναπτυξιακό του αποτέλεσμα. 
 • Διαχείριση και στόχευση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης σε έργα συμβατά με το πνεύμα που οδήγησε στη θεσμοθέτηση του, για την εξασφάλιση της ανάδειξής του σε εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μας και διασφάλισης της αειφορίας μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και ανάταξης του φυσικού κεφαλαίου.
 • Προτεραιότητα στην υλοποίηση Προγραμμάτων και έργων που στοχεύουν άμεσα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
 • Αξιοποίηση του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες κατά τη  διαδικασία σχεδιασμού αναπτυξιακών προτάσεων - προγραμμάτων.
 • Δημιουργία επιτελικής ομάδας από νέους επιστήμονες για την υποστήριξη των κοινωνικών φορέων, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης.
 • Αξιοποίηση όλων των διαπεριφερειακών και διακρατικών προγραμμάτων που εκτός των άλλων συμβάλλουν στην απασχόληση νέων ανθρώπων και στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης που θα μείνει στον τόπο.
 • Προετοιμασία της Δυτικής Μακεδονίας για την νέα
  προγραμματική περίοδο 2013-2020, μέσω του σχεδιασμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων και της εκπόνησης μελετών για να υπάρχει η απαιτούμενη ετοιμότητα στην άμεση υλοποίηση έργων. 
 • Αξιοποιούμε ουσιαστικά τη γνώση και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και προβλέπουμε τις απαραίτητες συνέργειες για τη δημιουργία Γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην περιοχή.

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner