Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για μια ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΣΕΒΑΣΜΟ στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχή ...Ζουμε Μαζί - Για μια ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΣΕΒΑΣΜΟ στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί χρέος μας στις επόμενες γενιές. Ζούμε σε μια περιοχή πραγματικά ευλογημένη ως προς το φυσικό της περιβάλλον, το οποίο με ευαισθησία οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Για μας ο αέρας, το φως του ήλιου, το νερό, το φυσικό περιβάλλον δεν μπορούν να είναι αντικείμενα εμπορευματοποίησης και διαπραγμάτευσης.

Δεσμευόμαστε για έργα που θα γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον.

Δεσμευόμαστε για τη βελτίωση και την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον. 
 

 • Δημιουργία Διαρκούς Επιτροπής Περιβάλλοντος.
 • Μετεγκαταστάσεις οικισμών Ποντοκώμης, Μαυροπηγής, Ακρινής.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή σε Περιφερειακό επίπεδο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τους υδάτινους πόρους, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο απόθεμα υδάτινων πόρων. Η πολιτική αυτή απαιτείται να στηρίζεται αφενός στην καταγραφή, παρακολούθηση και ανάδειξη του υδάτινου κεφαλαίου του τόπου μας και αφετέρου στην ενίσχυση της υδάτινης οικονομίας.
 • Υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους φορείς διαχείρισης και τους τοπικούς φορείς για την εξυγίανση, προστασία και τουριστική αξιοποίηση των λιμνών της περιοχής.
 • Περιφερειακό δίκτυο μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 • Μελέτη και υλοποίηση έργων για προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των ποταμών στο σύνολο της κοίτης τους.
 • Εκτεταμένες αναδασώσεις και βελτιωτικές επεμβάσεις ανάταξης της οικολογικής ισορροπίας.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων σε συνεργασία με την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
 • Εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – Διαχείριση της λυματολάσπης στο πλαίσιο της ΔΙΑΔΥΜΑ.
 • Στήριξη των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής.
 • Ενίσχυση του ΚΕΠΕ με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και έκδοση ενημερωτικού υλικού.
 • Πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας 60/2000 της Ε.Ε. για την προστασία των υδάτινων πόρων.
 • Μελέτη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος έργων και προμηθειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές).
 • Προμήθεια σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού συστήματος για το συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών 
 •  

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner