Αρχή...Ζουμε Μαζί - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχή...Ζουμε Μαζί - ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους μικρές, δεν έχουν κεφαλαιακή επάρκεια, υστερούν στην καινοτομία και απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική αγορά. Είναι λοιπόν επακόλουθο να είναι πιο ευάλωτες στα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η ποιότητα, η ενιαία τοπική ταυτότητα για όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα προϊόντα της Περιφέρειας και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελούν ισχυρά όπλα που μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε αναξιοποίητες δυνάμεις, δεν έχουμε το περιθώριο να αγνοούμε τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες που προκύπτουν, όταν από κοινού όλοι μας (επιχειρήσεις, φορείς, αυτοδιοίκηση, κράτος) διαμορφώνουμε τις πολιτικές και συντονίζουμε τις δράσεις μας.
 

  • Δημιουργία σημείου μιας στάσης (one-stop shop) για την προώθηση των αδειοδοτήσεων μιας επένδυσης σε 48 ώρες.
  • Δημιουργία τοπικού κεφαλαίου με ανακυκλούμενους πόρους για την ενίσχυση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων από νέους επιστήμονες. Αξιοποίηση του Τοπικού Πόρου προς αυτή την κατεύθυνση.
  • Δημιουργία Συμβουλίου για την προσέλκυση επενδύσεων με συμμετοχή διακεκριμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμπολιτών μας.
  • Δημιουργία Κέντρου Στήριξης της Έρευνας και της Καινοτομίας. Το Κέντρο θα λειτουργεί σε συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής και θα παρέχει στους νέους επιχειρηματίες την αναγκαία υποστήριξη που χρειάζονται για το σχεδιασμό και την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησής τους.
  • Στοχευόμενη σύνδεση της Έρευνας με την Επιχειρηματικότητα μέσω του μηχανισμού των clusters.
  • Ανάπτυξη σχέσεων με Περιφέρειες της Ευρώπης καθώς και με τρίτες χώρες, με σκοπό την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας, στη βάση πιστοποιημένων προϊόντων της περιοχής.
  • Διοχέτευση των πόρων σε τομείς και δράσεις με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, συμβατά με την προώθηση της ποιοτικής και ανταγωνιστικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι διασφαλίζουμε το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα και ενισχύουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, με σκοπό τη δημιουργία σταθερού περιφερειακού εισοδήματος, την καταπολέμηση της περιφερειακής ανεργίας και την αναστροφή της περιφερειακής μετανάστευσης.
  • Λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας. Για να γνωρίζουμε τεκμηριωμένα τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις προοπτικές της πραγματικής οικονομίας της περιοχής και να σχεδιάζουμε σωστά.
  • Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, για επιχειρηματίες και εργαζόμενους, με σκοπό την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Υποστήριξη για την ανάπτυξη της καθετοποιημένης παραγωγής σε παραγωγικούς κλάδους της Περιφέρειας (πχ γούνα).

 

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner