Αρχή...Ζουμε Μαζί Για μια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που μας ΑΞΙΖΕΙ

Αρχή...Ζουμε Μαζί Για μια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ που μας ΑΞΙΖΕΙ

Εφαρμόζουμε άμεσα μέτρα για την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και του νέου θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με άξονα τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και στον τρόπο διάθεσης των χρημάτων.

Έτσι χτίζουμε τα θεμέλια για μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση που υπηρετεί τον πολίτη, με ποιοτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά του και το δημόσιο συμφέρον.

 

Διεκδικούμε για τη νέα περιφερειακή αυτοδιοίκηση τη μεταβίβαση από τη Γενική Κυβέρνηση επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων (π.χ. σχέδια βελτίωσης αγροτών που εντάσσονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και αντίστοιχα πόρων και δεσμευόμαστε για την ισόρροπη διάθεσή τους σε κάθε περιφερειακή ενότητα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

 

  • Δημιουργία σημείου μιας στάσης (one-stop shop) και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιφέρειας.
  •  Εισαγωγή της «Διαβούλευσης», ως εργαλείου συμμετοχής των πολιτών σε σημαντικές αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου
  • Συνεχής λογοδοσία στην κοινωνία μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία διαδικτυακού τόπου, όπου θα αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της περιφέρειας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν γνώση της χρηστής διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης.
  • Διαφανείς διαδικασίες στην ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – όχι κατατμήσεις και απευθείας αναθέσεις, με την ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας
  • Ποιότητα στα έργα, με ουσιαστική τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ σε παρεμβάσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος

 

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner