Αρχή...Ζουμε Μαζί - Για μια ΣΥΓΧΡΟΝΗ και με Προοπτική ΓΕΩΡΓΙΑ και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

image

Βελτιώνουμε τη ζωή στην ύπαιθρο, εξασφαλίζουμε το εισόδημα των αγροτών μας, καταξιώνουμε το αγροτικό επάγγελμα, κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας.

Με βασική πολιτική μας επιλογή την πράσινη ανάπτυξη και με εμπιστοσύνη στον αγρότη της Περιφέρειάς μας, στο μέλλον και στην προοπτική της αγροτικής μας οικονομίας, στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών της πλεονεκτημάτων.

Ασφαλή πιστοποιημένα και επώνυμα προϊόντα με ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, προσφοράς και εμπορίας στις διεθνείς αγορές. Αναπροσανατολισμός των παραγωγικών επιλογών, υποστήριξη καλλιεργητικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον και προτεραιότητα στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων με κατοχυρωμένη ποιότητα και ονομασία προέλευσης. Είμαστε αντίθετοι με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Θα υποστηριχθούν ελληνικές ποικιλίες φυτών και φυλών ζώων, προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες, που δεν απαιτούν μεγάλη κατανάλωση φυσικών πόρων και νερού.

Επιλέγουμε ως βασικό προσανατολισμό του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας μας την παραγωγή τροφίμων, τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών καλλιεργειών, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ταυτότητα και την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

 

 • Ολοκλήρωση του φράγματος Νεστορίου καθώς και πρόβλεψη για το αρδευτικό του που θα ωφελήσει πάνω από 15.000 κατοίκους της περιοχής.
 • Ένταξη σε χρηματοδότηση και κατασκευή του αρδευτικού δικτύου του φράγματος Τριανταφυλλιάς, με το οποίο θα αρδευτούν 44.000 στρ.
 • Ολοκλήρωση των αναδασμών και των παράλληλων έργων τους για όλες τις περιοχές της Περιφέρειας.
 • Κατασκευή μικρών φραγμάτων, ταμιευτήρων και των αντίστοιχων αρδευτικών δικτύων και παράλληλων έργων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος για την εγκατάσταση νέων αποδοτικών εκμεταλλεύσεων (πχ ενεργειακά φυτά, φαρμακευτικά και υψηλής θρεπτικής αξίας φυτά, βιολογικά προϊόντα κλπ) που θα αντικαταστήσουν τις προβληματικές καλλιέργειες.
 • Υποστήριξη για τη σύσταση ομάδων (clusters) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (πχ τυροκομείων Γρεβενών, μονάδες τυποποίησης φασολιών Καστοριάς και Φλώρινας, κ.ά.), με σκοπό τη δημιουργία θετικής κλίμακας παραγωγής και την προώθησή τους μέσα από πιστοποιημένα ευρωπαϊκά δίκτυα (πχ Ευρωπαϊκό Δίκτυο της Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας).
 • Αξιοποίηση και στήριξη των μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας.
 • Στήριξη των ομάδων παραγωγών αλλά και των μεμονωμένων αγροτών. Η στήριξη περιλαμβάνει: δράσεις ανάπτυξης της συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποστήριξή τους με επιστήμονες σε επίπεδο εκμετάλλευσης όπως επίσης ενημέρωση των αγροτών για χρηματοδοτήσεις, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, αγορές διάθεσης προϊόντων, τιμές προϊόντων και δράσεις κατάρτισης.
 • Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής της Περιφέρειας στη νέα Κ.Α.Π, με σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων αυτής.
 • Τήρηση Μητρώου εγγραφής παραγωγών, διακινητών, εξαγωγέων, εισαγωγέων φυτών, φυτικών προϊόντων και των ενώσεων αυτών, σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση το αντίστοιχο μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για να έχουμε προϊόντα με τοπική ταυτότητα και να ελέγχουμε τα ξένα – εισαγόμενα και γενετικά τροποποιημένα φυτά και προϊόντα.
 • Εκτέλεση προγράμματος παραγωγής ζωοτροφών σε ορεινές – μειονεκτικές περιοχές. Για να δώσουμε εισόδημα στους κατοίκους αυτών των περιοχών και να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία στην περιοχή.
 • Κτηνιατρική υποστήριξη για γουνοφόρα ζώα από υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 • Παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου των ζώων και εισαγόμενων ζώων, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Άμεση εφαρμογή. Για να έχουμε προϊόντα με τοπική ταυτότητα, να ελέγχουμε τα ξένα – εισαγόμενα και να προστατεύουμε την παραγωγή μας και το εισόδημα των κτηνοτρόφων.
 • Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και ειδικότερα της βιολογικής κτηνοτροφίας.

   

Ακολουθήστε τον Γιάννη

facebook.comflickr.comwww.google.compicasaweb.google.comgoogle.com/calendar

 

 

twitter.comvimeo.comyoutube.comwww.e-politikos.gr feedburner.com

Το πρόγραμμά μας
Το πρόγραμμά μας

Ραδιοφωνικό Σποτ

Eγγραφή στα νέα μέσω email

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner